Menu

North India Tour

11 Nights & 12 Days

Tiger Safari in North India

Delhi - Jim Corbett National Park - Delhi - Sariska Tiger Reserve & National Park - Ranthambore National Park - Agra - Delhi

10 Nights / 11 Days

North India Honeymoon Tour

Delhi - Agra - Jaipur - Delhi - Kashmir (Srinagar, Gulmarg, Sonamarg, and Pahalgam) - Delhi

9 Nights and 10 Days

North India Heritage Tour

Delhi - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Delhi

11 Nights / 12 Days

North India Ayurveda Tour

Delhi - Haridwar - Rishikesh - Shivpuri - Delhi

11 Nights and 12 Days

Best of North India Tour

Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Agra - Ranthambore - Jaipur - Delhi

07 Nights & 08 Days

Golden Triangle Tour with Varanasi

Delhi (2N) - Jaipur (2N) - Agra (1N) - Varanasi (2N)

05 Nights & 06 Days

Golden Triangle Tour

Delhi (2N) - Agra (1N) - Jaipur (2N)

06 Nights & 07 Days

Spa Therapy Tour

Delhi - Rishikesh - Haridwar - Delhi

13 Nights / 14 Days

Classical North India and Kerala Tour

Delhi - Agra - Jaipur - Udaipur - Kochi (Cochin) via Mumbai - Periyar - Kumarakom - Houseboat - Kochi (Cochin) - Mumbai

9 Nights and 10 Days

Classical North India Tour

Delhi - Jaipur - Agra - Orchha - Khajuraho - Varanasi - Delhi

9 Nights & 10 Days

North India Cultural Tour

Delhi - Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra - Khajuraho - Varanasi - Delhi

12 Nights & 13 Days

Golden Triangle with Rajasthan and Goa

Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Goa

14 Nights and 15 Days

North India Wildlife Tour

Delhi - Jaipur - Ranthambore National Park (Sawai Madhopur) - Keoladeo Ghana National Park (Bharatpur) - Fatehpur Sikri - Agra - Khajuraho - Bandhavgarh National Park - Kanha Tiger Reserve - Nagpur - Delhi

14 Nights / 15 Days

North India Tour with Goa Beaches

Delhi - Varanasi - Khajuraho - Orchha - Jhansi - Agra - Jaipur - Udaipur - Goa